028 123 123 123

Kế hoạch nghỉ hưu

Kế hoạch nghỉ hưu

Trong tháng 1-2014, nhiều địa phương đã mở ngày hội đầu tư, kết quả có 15 địa phương thu hút được các dự án mới và dự án tăng thêm vốn từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng vốn FDI cả nước thu hút được trong tháng 1 đạt gần 400 triệu USD, trong đó dẫn đầu là các nhà đầu tư đến từ Singapore với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 132,65 triệu USD. Địa phương thu hút được nhiều vốn FDI nhất là Hải Phòng, tiếp theo là Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Team Involved in Project
Delha Thoa
Kế toán viên
Elhoa Duy Ngọc
Cố vấn doanh nghiệp

Business Cooperate © 2017 Bản quyền thuộc về - Đăng Khoa