028 123 123 123

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính

TS Nguyễn Đình Cung, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương, cho rằng xu hướng hồi phục dòng vốn FDI vào Việt Nam chủ yếu do các nhà đầu tư đón đầu cơ hội Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đang đàm phán. Khi TPP được ký kết sẽ tạo ra những thay đổi trong thương mại, buộc các nhà đầu tư phải bố trí lại địa bàn và kết cấu sản xuất để tận dụng lợi thế từ TPP. Những thay đổi rõ nét nhất là về vị trí địa lý mà Việt Nam là một địa điểm phù hợp.

Bên cạnh đó còn có sự bố trí lại sản xuất trong những ngành sản xuất lắp ráp mà Việt Nam vẫn có lợi thế về nhân công. Nhà đầu tư cũng đón đầu các cơ hội từ lợi thế đàm phán áp dụng cho một số ngành nghề có liên quan đến xuất xứ hàng hóa, liên quan đến nội địa hóa trong phạm vi nội khối các nước tham gia TPP. Cho nên, sự lạc quan về thu hút FDI ở Việt Nam là một quá trình xảy ra một vài năm trước và sau khi TPP được ký kết, tức là có thể kéo dài từ năm 2013 đến 2014 và một vài năm tiếp theo.

Chung tâm lý lạc quan về thu hút dòng vốn FDI trong năm 2014, GS Nguyễn Mại, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết nguyên nhân do môi trường đầu tư của Việt Nam khá tốt. Cụ thể là chính trị ổn định, lạm phát và lãi suất đều giảm, cơ sở hạ tầng cứng (điện, đường, bến cảng…) và mềm (chính sách) dần được cải thiện.

Team Involved in Project
Trang Doe
Kế toán viên
Delha Thoa
Kế toán viên

Business Cooperate © 2017 Bản quyền thuộc về - Đăng Khoa